GIA PHỔ HỌ LÊ THẾ

 

 

Thôn Luân Phượng - Xã Đồng Văn

Thanh Chương - Nghệ An

Lời nói đầu

Lời tựa

Giải thích

Lịch đại thế thứ

Lịch sử Gia Tộc

Hình ảnh & Tải về

LỜI NÓI ĐẦU

 

Uống nước phải nhớ nguồn

Ăn quả phải nhớ người trồng cây

 

       Tưởng nhớ công đức của Tổ Tiên đã có công gầy dựng từ đời này sang đời khác.

 

      Trải qua những bước thăng trầm của lịch sử đất nước, con cháu họ ta đã tồn tại và phát triển ngày càng lớn mạnh.

 

      Cách mạng Tháng Tám thành công, nước ta được độc lập, dân ta được tự do, xã hội, cuộc sống và con người ngày càng đổi mới. Cùng với sự thay đổi của đất nước, con cháu họ ta cũng có nhiều thay đổi trên các mặt hoạt động: Chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa xã hội.

 

      Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, cải tạo Xã hội Chủ nghĩa ở Miền Bắc, đấu trang giải phóng Miền Nam, thống nhất Tổ Quốc, đưa cả nước đi lên Chủ nghĩa Xã hội. Chúng ta rất tự hào, con cháu họ ta đã góp phần công lao của mình vào sự nghiệp Cách mạng của dân tộc và nhân dân.

 

      Nhiều con cháu đi bộ đội chống xâm lăng, có người đã ngã xuống trước mũi súng quân thù, có người đi dân công phục vụ tiền tuyến, xây dựng đất nước. 

 

      Nhiều con cháu hoạt động trên các lĩnh vực : Chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật hoặc làm công nhân trong các xí nghiệp, làm xã viên Hợp tác xã nông nghiệp, cũng có con cháu đi di dân xây dựng vùng kinh tế mới,...

 

      Giờ đây, con cháu họ ta sống rải rác khắp nơi trong cả nước, từ Lạng Sơn đến Mũi Cà Mau, khắp ba miền Trung, Nam, Bắc đều có nhưng tất cả đều hướng về gốc nghĩa. Chúng ta phải làm sao để con cháu mai sau không bị mai một.

 

    Cách đây 14 năm, tức là năm Kỷ Mùi 1979, họ ta có nhiều cuộc họp bàn:

        - Bàn việc hàng năm làm Giỗ Tổ để con cháu về nhà thờ tưởng niệm.

        - Bàn việc làm nhà hạ đường, mua sắm đồ tế tự.

        - Bàn việc nối lại quan hệ anh em với Chi Đô Lương.

        - Bàn việc bốc mộ các vị Tổ ở Cây Khế, Phù Cầu và vườn ông Lộc Tài.

        - Bàn việc phiên âm và dịch Gia Phổ Đại Tôn, các Chi.

        - Cử Câu đương và thành lập Hội đồng Gia Tộc.

 

      Bấy giờ họ cử ba người chịu trách nhiệm sưu tầm và viết lại Gia Phổ gồm : 1) Ông Lê Thế Thuận, 2) Ông Lê Thế Dung, 3) Ông Lê Ngọc Lương. Trải qua mấy năm chúng tôi đã sưu tầm Gia Phổ Đại Tôn và các Chi, tham khảo Lịch sử Việt Nam, Lịch sử Nghệ Tĩnh, sử địa phương, tìm tòi các sự tích của Gia Tộc còn được lưu truyền trong dân gian, tham khảo Gia Phổ các họ trong làng để viết lại quyển Gia Phồ này của Đại Tôn.

 

      - Phiên âm và dịch nghĩa : Ông Thuận, Ông Dung; Soạn thành văn và ghi chép : Ông Lê Ngọc Lương.

 

      Lịch sử của Tiền nhân thì nhiều mà tài liệu để lại thì hạn chế, khả năng nghiên cứu và dịch thuật còn thiếu sót, chưa đáp ứng hết yêu cầu muốn tìm hiểu của con cháu, mong rằng con cháu đóng góp nhiều ý kiến bổ sung để cuốn Gia Phổ được đầy đủ hơn.

 

Quý Dậu niên

Ngày 15 tháng 10 năm 1993

Nhóm biên soạn.

Lượt Truy Cập
Web Counter

Số lượt truy cập là